חדשות

הארכת תוקף שניה לתיקון מספר 4 לחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי בעניין עיכוב הליכים לסיוע ועידוד חייבים להגיע להסדרי חוב

ביום 21/3/2023 אושר בכנסת החוק שמאריך בשנה, 12 חודשים, את תוקפו של תיקון מס' 4 לחוק, וזאת עד ליום 17/3/2024.

התיקון מאפשר הגנה מפני נקיטת הליכי גבייה למשך עד ארבעה חודשים, במהלכם יוכלו החייבים לפעול לגיבוש הסדרי חוב עם הנושים. זה ייעשה בליווי של מנהל הסדר שיתמנה בתיק.

במסגרת התיקון ניתנת לחייבים הזדמנות לפנות למסלול של עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר, ללא קשר מחויב בין החובות ובין משבר הקורונה.

אמות מידה לחישוב התשלום החודשי

נוהל אמות מידה זה מבהיר את אמות המידה שעל בסיסן קובע הממונה על חדלות פרעון, את התשלום החודשי שישלם החייב עם מתן צו לפתיחת הליכים. הנוהל מתייחס חתקופת זמן שבין תקופת הביניים ועד למתן הצו לשיקום כלכלי.

עדכון סכומים ואגרות בחדלות פרעון - שנת 2023

הופחת התשלום הנדרש לשלם בהגשות לחדלות פרעון בעניין חייב לסך של 900 ש"ח. יתרת האגרה תיגבה מקופת הנשייה, במשך ההליך.

× לחצו לייעוץ מקצועי
דילוג לתוכן